शाहरूखको गुनासोः  मसँग एउटा पनि सिनेमा छैन
एजेन्सी मुम्बई, साउन २७