गण्डक सम्झौता: नेपालमाथि गरिएको अन्याय
अमित ढकाल र मनोज सत्याल काठमाडौ, फागुन २३