गण्डक बाँधबाट कसरी आउँछ पानीजहाज?
अमित ढकाल र मनोज सत्याल काठमाडौं, फागुन २३