नेवानीको दुबई-काठमाडौं दैनिक उडान सुरू
रामकुमार परियार दुबई, साउन १६