८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी पर्याप्त छ ?
रोशन सिग्देल काठमाडौं, असार २५