प्रदेश प्रहरीको बोर्ड छ, प्रहरी छैनः जनार्दन शर्मा
काठमाडौं, असार १८