'डार्लिङ, शासन गर्नेहरू प्रजालाई भाँड्न खोज्छन्, जोड्न होइन'
हरि शर्मा काठमाडौं, साउन ५