सामाजिक सञ्जाललाई अब उद्योगको मान्यता
मनोज सत्याल काठमाडौं, भदौ ६