प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यक्षेत्र नछोड्न निर्देशन
सेतोपाटी काठमाडौं, असार २९