चेकगणतन्त्रको एक अपाङ्ग हेरविचार केन्द्रमा आगलागी हुँदा कम्तीमा आठ व्यक्तिको मृत्यु
एजेन्सी प्राग,माघ ६